kalendář akcí do konce roku 2017

kurzy v listopdadu:

KAŽDÉ ÚTERÝ  OD 15.00 - 19.00 HOD SE V PRODEJNÍ DÍLNĚ LIDOVÝCH TRADIC SCHÁZÍ  KLUB PODŘÍPSKÝCH KRAJKÁŘEK

12.11.2017 - Obecní klub Předonín - 14.00 hod -18.00 hod. - Výroba figurek z kukuřičného šustí

11.11.2017 - Bašť - 11.00 - 14.00 hod - Výroba čertů z blizny z palice  kukuřice

14.11.2017 - Prodejní dílna lidové tradice - 15.00 hod-18.00 hod - Kroužek tvorby ze šustí pro pokročilé

19.11.2017 - Nesovice - škola - 15.00 hod -19.00 hod - Výroba figurek ze šustí

26.11.2017 - Obecní klub Bechlín  - 14.00 hod - 18.00 hod - Výroba figurek z kukuřičného šustí

28.11.2017 - Prodejní dílna lidovétradice - 15.00-18.00 hod - Kroužek tvorby ze šustí pro pokročilé

3.12.2017 - 1.adventní neděle - ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉ ČÁSTI PODŘÍPSKÉHO BETLÉMU - provoz každý den od 11.00 hod - 19.00 hod

kurzy v prosinci :

10.12.2017 - Obecní klub Předonín  - 14.00 hod - 18.00 hod - Výroba vizovického pečiva

17.12.2017 - Obecní klub Bechlín -  14.00.hod - 18.00 hod - Výroba vizovického pečiva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navštivte nás v Bechlíně ! Čeká na Vás unikátní Podřípský betlém s figurkami z kukuřičného šustí. Daráčci jsou mechanicky pohybliví. Už dnes pracujeme na dalším rozšíření Podřípského betlému nejméně o další 2 m.
Otevřeno máme denně od 11.00 -18.00 hod. na zazvonění.

Těšíme se na Vás

PRODEJNA V ROVNÉM JE OD DUBNA 2017 ZRUŠENA.

PROVOZOVNA BYLA PŘEMÍSTĚNA DO BECHLÍNA .OTEVŘENO MÁME DENNĚ NA ZAZVONĚNÍ.

 

Kurzy v roce 2017

Pro širokou veřejnost každé úterý od 15.00 hod probíhají kurzy paličkování .

Pro zájemce obce Předonín a Bechlín pořádáme 1x měsíčně kurz lidové tvorby.

 

_________________________________________________________________________________________________________

V neděli 18.12.2016 v 17.00 hod požehnal pan farář Martin Brousil můj první Podřipský betlém , který je z figurek z kukuřičného šustí. Figurky jsou svoji velikostí (20-25cm) ojedinělé v celé ČR , rovněž tak mechanika, která dává figurky  " daráčky"do pohybu.Kulisy vytvořila výtvarnice Kateřina Hejdová

Vidět jej můžete denně  po celý rok - od 11.00 hod do 18.00 hod.

 

Pokud přijdete mimo provozní dobu, zazvoňte na domovní zvonek. Rádi Vám otevřeme.

 

29.11.2016

Z provozních  důvodu  jsou kurzy v tomto roce zrušeny, provoz prodejny v Bechlíně je nepřerušen.

 

 

30.10.2016

Změna prodejní doby na parkovšti pod Řípem.

Od listopadu do října je provoz prodejny na parkovišti přerušen. Od 3.11.2016 zahajujeme  prodej v dílně v Bechlíně denně od 14 -18.00 hod .

______________________________________________________________________________________________________________

Upozornění : svoji účast na kurzu potvrďte, prosím, předem osobně nebo na telefonu 604 437 050

 Paličkujeme zatím pouze ve středu, sobotní paličkování je dočasně zrušeno!!!

 

HARMONOGRAM  KURZŮ  V PRODEJNÍ DÍLNĚ  LIDOVÉ  TRADICE BECHLÍN č.p. 277
Den Čas od  do hod. Téma kurzu
Říjen 2016    
5. středa  BECHLÍN
VOLNOČÁSEK
pro obyvatele vesnice je kurz zdarma
15 -19 Ozdoby ze slámy
pomůcky s sebou:  tavná lepící pistole a náplně do ní
8. sobota 15 -17 Paličkování – lektor Ivanka Špundová  zahájení kurzu
12 .středa 15 -19 Pleteme z kukuřičného šustí
15. sobota 15 -17 Paličkování – lektor Ivanka Špundová
19. středa 15 -19 Výroba panenek z kukuřičného šustí
22. sobota 15 -17 Paličkování – lektor Ivanka Špundová
27. čtvrtek PŘEDONÍN
VOLNOČÁSEK pro obyvatele vesnice je kurz zdarma
15 -18 Ozdoby ze slámy
pomůcky s sebou:  tavná lepící pistole a náplně do ní
29. sobota 15 -17 Paličkování    – lektor Ivanka Špundová
30. neděle 14 -17 Výroba panenek z kukuřičného šustí
Listopad 2016    
2. středa   BECHLÍN
VOLNOČÁSEK
pro obyvatele vesnice je kurz zdarma
15 -19 Ruční  výroba  modré  šatovky, tzv. modrotisku . Vyrobíme si originální prostírku či polštář.
5 .sobota 15 -17 Paličkování – lektor Ivanka Špundová
9. středa 15 -19 Betlém z kukuřičného  šustí, andělé
12. sobota   Paličkování – lektor  Ivanka Špundová              
16. středa 15 -19 Betlém z kukuřičného šustí, andělé
19. sobota   Paličkování
23. středa   Betlém z kukuřičného  šustí

24. čtvrtek PŘEDONÍN

VOLNOČÁSEK pro obyvatele vesnice je kurz zdarma
15-18 Ruční  výroba  modré  šatovky, tzv.modrotisku. Vyrobíme si originální prostírku či polštář.
26. sobota 15 -17 Paličkování – lektor  Ivanka Špundová 
26. sobota 14 -17 Výroba staročeského perníku
27.neděle 14 -17 Výroba figurek a vánočních ozdob z nekynutého těsta , tzv.vizovické pečivo
30. středa 15 -19 Betlém z kukuřičného  šustí, andělé
Prosinec 2016    
3. sobota 15 -17 Paličkování – lektor  Ivanka Špundová
7. středa BECHLÍN VOLNOČÁSEK pro obyvatele vesnice je kurz zdarma 15 -19 Výroba ozdob z nekynutého pečiva – vizovické pečivo,
pomůcky: nůžky na pedikůru, malý nožík, plech na pečení
10. sobota 15 -17 Paličkování – lektor  Ivanka Špundová
15. středa 15 -19 Výroba staročeského perníku
15. čtvrtek PŘEDONÍN VOLNOČÁSEK pro obyvatele vesnice je kurz zdarma 15 -18 Výroba ozdob z nekynutého pečiva – vizovické pečivo,
pomůcky: nůžky na pedikůru, malý nožík, plech na pečení
17. sobota 15 -17 Paličkování – lektor  Ivanka Špundová
18. neděle 14 -17 Výroba figurek a vánočních ozdob z nekynutého těsta , tzv. vizovické pečivo
21. středa 15 -19 Výroba staročeského perníku

 

Kurz paličkování je určen pro začátečníky i pokročilé.  Informace o pomůckách získáte na kurzu. Cena všech  kurzů v délce 2-3 hod = 150.-Kč za osobu, děti do 6 let mají vstup zdarma za podmínek, že si  účastník  kurzu přinese vlastní materiál (kukuřičné šustí, slámu, mouku, medové těsto apod.). Jinak je nutné dále uhradit materiál dle ceníku, viz. www.prodejnidilnalidovetradice.cz. Účast na kurzech potvrďte předem telefonicky 604 437 050,nebo osobně !!!

 

PROGRAMSVATOVÁCLAVSKÉ  POUŤOVÉ VESELICE V BECHLÍNĚ   DNE 1.10.2016

10:00 HOD -18:00 HOD - ZAHÁJENÍ  PROVOZU ZÁBAVNÝCH  ATRAKCÍ PŘED 
PRODEJNÍ DÍLNOU LIDOVÉ TRADICE


10:00 HOD - 18:00 HOD ZAHÁJENÍ CELODENNÍCH TVOŘIVÝCH DÍLEN V PRODEJNÍ
DÍLNĚ LIDOVÉ TRADICE ,
KORÁLKOVÁNÍ  - VÝROBA ŠPERKŮ
DLE VLASTNÍ FANTAZIE,VÝROBA STAROČESKÉHO
PERNÍKU,VÝROBA SUVENÝRŮ A DÁRKŮ -
MALOVÁNÍ a  LEPENÍ KORÁLKŮ na dřevěnou podložku
VÝROBA  ZVÍŘÁTEK K KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ........

UKÁZKY STAROČESKÝCH ŘEMESEL : PALIČKOVÁNÍ TKANÍ NA  RUČNÍM,

STAVUČESÁNÍ OVČÍHO ROUNAVÝSTAVA PRACÍ  ÚČASTNÍKŮ  VOLNOČÁSKU

 

14:00HOD - 14:45HOD - KOSTEL SV.VÁCLAVA - KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY - UČINKUJE  FOJTŮV KOMORNÍ
SBOR  POD VEDENÍM PaedDR.ZUZANY ZRZAVÉ  a  Mgr.JIŘÍHO ZRZAVÉHO

 

15:00 HOD - 17:00 HOD - PŘED KULTURNÍM DOMEM -
VYSTOUPENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU POD TAKTOVKOU RICHARDA NOSKA

 

OBČERSTVENÍ  S POUŤOVÝMI KOLÁČKY  JE  ZAJIŠTĚNO

NA KONCERTY  A  DÍLNY JE VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ


 


Dílny v základních a mateřských školáchPlán aktivit Volnočásku na 1.pololetí 2016

Datum

Čas

Kde – místo konání

 Téma kurzu

6.1.

14:00-18:00
Středa

Prodejní dílna lidové tradice Bechlín

Pletení z kukuřičného šustí

Lektor: Ing.Samohýlová

20.1.

15:00-17:00

Předonín – klubovna obce

Paličkování pro začátečníky  i pro děti od 9 let

11.2.

14:00-18:00

Prodejní dílna lidové tradice Bechlín

Výroba kraslic z dužiny z jezerní sítiny – podřipská tradice

17.2

 

Předonín – klubovna obce

Paličkování pro začátečníky

10.3.

14:00-18:00

Prodejní dílna lidové tradice Bechlín

Staročeský perník vytlačovaný do dřevěných forem s velikonočními motivy

16.3.

 

Předonín – klubovna obce

Paličkování pro začátečníky

14.4.

14:00-18:00

Prodejní dílna lidové tradice Bechlín

Holubičky z kukuřičného šustí

20.4

15:00-18:00

Předonín – klubovna obce

Holubičky z kukuřičného šustí

12.5.

14:00-18:00

Prodejní dílna lidové tradice Bechlín

Korálkování

18.5.

15:00-18:00

Předonín – klubovna obce

Korálkování

9.6.

14.-18.00

Prodejní dílna lidové tradice Bechlín

Korálkování

15.6.

15:00-18:00

Předonín – klubovna obce

Korálkování

 

Aktuálně

V této rubrice nejsou žádné články.