Nabídka kurzů pro školy

29.01.2013 23:29

Kurzy  únor - březen 2013

 

„ Vítání jara symboly našich předků“

 

Cenová nabídka pro školy

Další informace:

Začátek kurzů je v 8.30 hod (po domluvě můžeme čas přizpůsobit autobusové dopravě)

Délka výuky nejméně 3 hodiny.

Kurzy probíhají tak, že se 25 - 33 děti rozdělí do tří skupinek. Tyto skupinky se střídají po 1 hodině v dílnách a na svačině. Takže dvě skupiny vždy pracují a jedna svačí.

Pakliže by bylo více jak 35 dětí, musí se vytvořit čtyři skupiny a tři dílny, aby by bylo možné zajistit dětem kvalitní výuku. Celková doba kurzu se prodlouží o 0,45 hod.

Dětem zajistíme nápoje, svačinu si musí vzít s sebou. Po domluvě můžeme zajistit svačinu za předem domluvenou cenu.

Součástí dílny je i malá prodejna, kde si je možné zakoupit výrobky lidové tvorby.

Návštěvu našich dílen můžete spojit s výletem na památnou horu Říp nebo na zámek na Mělníku, kde je k vidění soutok Labe s Vltavou …

 

Za zpracování nabídky odpovídá: Jiřina Šustrová