Naše srdečné pozvání

10.09.2012 19:56

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o nové nabídce vzdělávacích kurzů tradiční lidové kultury v České
republice pro organizované skupiny dětí ze škol a jiných kolektivních zařízení v období od září do
prosince roku 2012
.

Našim cílem je

1. Přiblížit výrobu zvykoslovných předmětů zhotovené tradiční technologií, která pochází
    z venkovského prostředí.
2. Podchytit a organizovat rukodělnou výrobu na Podřipsku
3. Vzkřísit smysl pro výtvarnou práci a vkus v denním životě
4. Seznámit se s spektrem výrobků, které reprezentují naší Českou republiku a naučit se
    odlišovat naší tuzemskou produkci od např. asijského zboží.
5. Navázat na lidové zvyky na Podřipsku, o jejichž dokumentaci se zasloužil prof. Karel Rozum,
    ředitel Podřipského muzea a jeho dílo propaguje Mgr.Jaroslav Černý.

Během výuky, která probíhá převážně v dopoledních hodinách 8 -12.30 hodin (pokud se
nedomluvíme jinak) si děti pod vedením mistrů v oboru mohou vyrobit :


    Zvykoslovné předměty z nekynutého těsta, z něhož výrobky jsou známé jako vizovické pečivo
    Látku z modrotisku na ubrus či dečku
    Ozdoby ze slámy
    Figurky z kukuřičného šustí
    Předmět dekorovaný voskovým reliéfem ( zdobí se jím kraslice)– obrázek , květináč
    Dekorace ze sušených rostlin a květin

Kurzy budou tematicky zaměřovány k určitému ročnímu období – podzim – advent-svátky svatých
v adventu a tradičních postav – Brůna, Lucky, Perichty, Mikuláš, Lucky

Do Bechlína lze dojít z např. z Roudnice n.L. pěšky polní cestou , která navazuje na Bezděkov , osadu
Kalešov ( 1 hod. rychlejší chůze). Jinak do obce jezdí pravidelná autobusová doprava. Hodiny kursu
přizpůsobujeme hromadné dopravě nebo dopravě vlastním vozidlem.

Cena kurzu se odvíjí od počtu dětí a počtu odborných dílen, které je skupina dětí schopna časově
vzhledem k jejich věku zvládnout.
Kurz s jednou tematickou dílnou – délka max. 2 hod - cena 90.-Kč - např. práce s kukuřičným šustím
– výroba mašlí , kytek a figurek

Kurz s dvěma tematickými dílnami - délka 3 -3 ½ hod. - cena 130.-Kč
1.Dílna - ozdoby ze slámy
2.Dílna – ozdoby z nekynutého těsta

Kurz se třemi dílnami - délka až 4 hod. – cena 150 Kč

Součástí návštěvy dílny je občerstvení zdarma – čaj nebo džus , pečivo, popř. ovoce

Výrobky z těsta a z modrotisku je třeba dělat s časovým předstihem . Na dopravě a odevzdání
hotového výrobku se domluvíme.

Další informace naleznete při návštěvě internetové stránky www.prodejnidilnalidovetradice.cz nebo
můžete získat o nás reference u mateřské školy v Cítově nebo od mateřské školy Pohádka z Litoměřic
– viz https://www.prodejnidilnalidovetradice.cz/news/navsteva-materske-skoly/.