Nová nabídka vzdělávacích kurzů

15.10.2012 22:31

Rádi bychom Vás informovali o nové nabídce vzdělávacích kurzů tradiční lidové kultury v České republice pro organizované skupiny dětí ze škol a jiných kolektivních zařízení v období od října do prosince roku 2012.
Našim cílem je
1. Přiblížit výrobu zvykoslovných předmětů zhotovené tradiční technologií, která pochází z venkovského prostředí.
2. Podchytit a organizovat rukodělnou výrobu na Podřipsku
3. Vzkřísit smysl pro výtvarnou práci a vkus v denním život
4. Seznámit se se spektrem výrobků, které reprezentují naší Českou republiku a naučit se odlišovat naší tuzemskou produkci od např. asijského zboží.
5. Navázat na lidové zvyky na Podřipsku, o jejichž dokumentaci se zasloužil prof. Karel Rozum, ředitel Podřipského muzea a jeho dílo propaguje Mgr. Jaroslav Černý.
6. Upevnit v dětech identitu ke kraji k republice, kde vyrůstají (“být hrdi na tradice“)

Během výuky, která probíhá převážně v dopoledních hodinách 8 -13.00 hodin (pokud se nedomluvíme jinak), si děti pod vedením mistrů v oboru mohou vyrobit:

-Zvykoslovné předměty z nekynutého těsta, z něhož výrobky jsou známé jako vizovické pečivo

-Látku z modrotisku na ubrus či dečku

-Ozdoby ze slámy

-Figurky z kukuřičného šustí

-Předmět dekorovaný voskovým reliéfem (zdobí se jím kraslice) – obrázek, květináč 

Dekorace ze sušených rostlin a květin

Kurzy budou tematicky zaměřovány k určitému ročnímu období – podzim – advent-svátky svatých (Mikuláš, Lucka, Ambrož, Barbora, Lucie) a chození tradičních postav – Brůna, Perichta.

Do Bechlína lze dojít z např. z Roudnice n. L. pěšky polní cestou, která navazuje na Bezděkov, osadu Kalešov (1 hod. rychlejší chůze). Jinak do obce jezdí pravidelná autobusová doprava. Hodiny kursu přizpůsobujeme hromadné dopravě nebo dopravě vlastním vozidlem.

Cena kurzu se odvíjí od počtu dětí a počtu odborných dílen, které je skupina dětí schopna časově vzhledem k jejich věku zvládnout (děti je třeba rozdělit na 3-4 skupiny po 10-15 dětech).
Kurz s jednou tematickou dílnou – délka max. 2 hod - cena 90,- Kč  - např. práce s kukuřičným šustím – výroba mašlí, kytek a figurek
Kurz se dvěma tematickými dílnami  - délka 3 -3 ½ hod. - cena  130,- Kč
1. Dílna - ozdoby ze slámy
2. Dílna – ozdoby z nekynutého těsta
Kurz se třemi dílnami   - délka až 4 hod. – cena 150,-  Kč

1. dílna ozdoba z nekynutého těsta, 

2. dílna – výroba modrotisku,

3. Dekorace z kukuřičného šustí

Součástí návštěvy dílny je občerstvení zdarma – čaj nebo džus, pečivo, popř. ovoce

Výrobky z těsta a z modrotisku je třeba dělat s časovým předstihem. Na dopravě a odevzdání hotového výrobku se domluvíme.

Další informace naleznete při návštěvě internetové stránky https://www.prodejnidilnalidovetradice.cz/ nebo můžete získat o nás reference u mateřské školy v Cítově nebo od mateřské školy Pohádka z Litoměřic – viz https://www.prodejnidilnalidovetradice.cz/news/navsteva-materske-skoly/.
Objednávky akcí na tel. 413 838 267,604 437 050, osobně v prodejně nebo na dilnalidovetradice@email.cz  NOVINKA!!!!  Během roku prodáváme hotové nekynuté těsto a kukuřičné šustí

Na setkání s Vámi se těší

Jiřina Šustrová