Otevření Prodejní dílny české lidové tradice

11.07.2012 15:27

Otevření Prodejní dílny české lidové tradice

Občanské sdružení Můj domov Bechlín, Nadace Dětský mozek a APLA Praha, Střední Čechy, o. s. v pátek 18. 11. 2011 u příležitosti výročí 10 let pěstounské péče sdružení Můj domov slavnostně zahájilo provoz Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice. Prodejní dílna si vyžádala stavební úpravy, které se nedaly přehlédnout.

Okolo desáté hodiny se začalo plnit parkoviště auty z různých koutů republiky. Na 50 lidí se přijelo podívat na slavnostní zahájení nového provozu. U vchodu občanského sdružení Můj domov vítala návštěvníky děvčata domácím moravským chlebem se solí v krásných naškrobených kyjovských krojích.

V deset hodin seděli všichni přítomní v prostoru nové prodejní dílny. PaedDr. Petr Niederle s Ing. Petrem Víškem přivítali hosty a vyzdvihli dlouholetou práci pěstounské péče manželů Šustrových. Dobrou spolupráci sdružení ocenil pan kníže Jiří Lobkowicz a Ing. Magdalena Čáslavská ze společnosti APLA ( asociace pomáhající lidem s autismem) Praha. Vysvětlila přítomným smysl péče tzv. odlehčujících služeb. Sdružení Můj domov v Bechlíně pomáhá rodičům, kteří pečují o autistické dítě tím, že poskytuje víkendové služby pro tyto autistické děti. Tím se naplňuje podstata odlehčujících služeb v tom smyslu, že rodiče těchto dětí, které tráví víkendový pobyt v Bechlíně, nabírají odpočinkem další síly na nepřetržitou péči.

Paní Jiřina Šustrová poděkovala všem, kteří se podíleli a stále podílejí na spolupráci se sdružením. Dále poděkovala občanům obce Bechlín za vstřícnost a přijetí dětí v obci. Vyzdvihla vstřícnost občanů k autistickým dětem, které bývají hlučnější.

Další součástí programu bylo hudební pásmo dětí pěstounů. Známé písně svedly ke zpěvu hosty, a tak zpíval celý dům.

Z nové dílny jsme se přesunuli do skanzenu, který bude průběžně doplňován dnes již historickými zemědělskými stroji. Pozornost upoutala lavice, na které seděly téměř v životní velikosti, babička s dědouškem. Postavy představují prarodiče pana Šustra. Nechyběl ani velký nazdobený vánoční strom.

Dalším překvapením bylo žehnání Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice P. Mgr. Martinem Brousilem.

Prodejní dílnou, podtrhuje paní Šustrová význam udržení české lidové tradice a předávání tradic dalším generacím v oblasti Polabí. Připravuje pro veřejnost „Tvořivé dílny“, kde se můžeme například naučit, jak tvořit z vizovického těsta. Od září 2012 tu budou kroužky lidové tvorby pro naše i děti z okolí. Sdružení také spolupracuje s Asociací kraslic Libotenice.

V prvním patře nás čekaly krásné pestrobarevné výrobky. Oči nevěděly, kam se dříve zakoukat. Ušité, bohatě zdobené polštářky, drobnosti, výrobky ušité z modrotisku, přáníčka, háčkované dečky, magnetky s vizovickým těstem, malované kraslice a další. Postavy z kukuřičného šustí, včetně betlémů, tvořila paní Jindřiška Kokešová. Ing. Olga Pětníková předváděla malování kraslic rozehřátým voskem. A tak se vytvořily zástupy, které sledovaly nejen lidovou tvorbu, ale i nákupy výrobků.

Pravda je, že dům byl provoněn nejen sladkostmi, ale i domácí zabíjačkou ve stylu venkovské tradice. Ochutnávce nikdo neodolal.

Občanské sdružení obdrželo registrovanou značku Polabí regionální produkt. To znamená, že do katalogu certifikovaných výrobků přibude další certifikovaný výrobek „Vizovické pečivo“. Seznam výrobků najdeme na www.regionalni-znacky.cz. Tato značka symbolizuje úrodnou nížinnou oblast Polabí, lemující střední část toku řeky Labe, která umožňuje ekonomický rozvoj oblasti. Značka Polabí regionální produkt přináší: kvalitu, šetrné zpracování a výrobu s ohledem na životní prostředí, zachování ojedinělosti produktů, založené na tradičním způsobu výroby, jedinečnost a originalitu produktu podílem ruční a duševní práce na konečném výsledku.

Postupně si produkty, které mají tuto značku, budete moci zakoupit v prodejně. Už od poloviny prosince to budou kvalitní produkty z včelí farmy např. med, svíčky apod. Cílem je, aby k nám jezdili lidé za tradicí a současně poznávali naši obec.

Občanskému sdružení Můj domov patří velké poděkování za propagaci naší obce nejen u nás, ale i v zahraničí. Bechlínské listy dávají samozřejmě prostor sdružení pro jejich aktivity.

Připravila Irena Škobisová