STAROČESKÝ   PERNÍK  Z  FOREM

Již od pradávna se užívá medu k přípravě sladkých placek, calet, marcipánu až k dnešnímu perníku.O původu  slova  marcipán  existuje několik verzí,  např.: z biblické dějepravy je známo, že apoštol Marek když šel pouští se svými lidmi, živil se sladkým chlebem vyrobeným z medu a kukuřičné mouky, upečeném na slunci. Tento chléb se nazýval Markův /Marcipanis/.Toto by mohl být jeden z výkladů, proč perníkářský cech má ve svém znaku sv. Marka.

Formy na perník byly nejprve z pálené hlíny, což dokazují vykopávky v Itálii. Tyto byly používány do 16. století, kdy je vytlačily dřevěné, vyřezávané, nazývané kadluby. V 17. A v 18. století jsou již bohatě vyřezávány. K výrobě forem se používalo hruškové dřevo jako nejvýhodnější. Časem je nahrazováno dřevem švestkovým, třešňovým, ale též lipovým i bukovým.

První zmínka o perníku u nás je z roku 1335 z Turnova. V Praze se v roce 348 mluví o jakémsi sdružení a na Starém Městě je podle nich pojmenovaná jedna z ulic - Caletná, dnešní Celetná. Toto řemeslo vzkvétalo a v seznamech z r. 1419 nacházíme již 18 perníkářů. Za husitských válek nebylo perníkářům přáno a dochází k úpadku řemesla. Začátkem 16.století dochází k opětné renesanci.

Perníkáři měli pomocníky, kterým se říkalo fabulisti. Ti chodili od jednoho mistra ke druhému a kromě toho, že opravovali nebo dělali nové formy, řečeno dnešním jazykem – předávali zkušenosti.

 

Když dnes prohlížíme v muzeích ty krásné formy, tak jsme přesvědčeni, že perníkářství právem náleží mezi řemesla povýšená na umění.

Námětů na formách figurálních perníků je nepřeberné množství. Biblické a církevní výjevy, lovecké i žertovné náměty, fantastické a exotické; vojáci, kavalíři a dámy, srdce s různými vzkazy, další a další. Jeden z nejčastějších námětů je husar na koni, který byl dárkem pro děti z pouti. Velmi často měl podarovaný z perníku poznat, na čem je. Na Podřipsku je ještě zachovaná tradice, že muž, který o velikonocích dostal za hodování od ženy vejce, přinese jí na oplátku z Řipské pouti (na Jiřího, 24. 4.) perníkové srdce .

 

Recept na staročeský perník z forem