Podřípský betlém

video :


https://www.roudnicenl.cz/mesto/televize-mis/video/FEcIDIMcCqA V prosinci 2016 byla  zprovozněna 1.část Podřípského betlému, která byla umístěna v Prodejní dílně lidové tradice Bechlíně č.p.277

První  Bechlínský betlém byl vytvořen pro Sdružení pro obec Bechlín - Předonín v roce 2016 a je každoročně k vidění před Vánocemi ve výloze obecního klubu v Předoníně. Tento betlém má kulisy ze dřeva , které se dají  lehce sestavit.
Autorky Podřípského betlému BcA.Kateřina Hejdová (vlevo) a  Jiřina Šustrová (vpravo) - foto V.Sedlák , 2017